aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
iridiumlolninjaaaaabie2 years
mastergo fiksetびー14 days
 
 
AgeCommit messageAuthor
14 daysgo fiksetHEADmasterびー
14 daysny port: goびー
2019-08-08fjernet vimTom Glenne
2019-08-07ffmpeg: oppdatert til 4.2Tom Glenne
2019-08-02slettet gexiv2, gtk3, gtkglext og json-glibTom Glenne
2019-08-01slettet geglTom Glenne
2019-07-28storcli: oppdatert til versjon 007.1017.0000.0000Tom Glenne
2019-07-28ny port: ipmitool 1.8.18Tom Glenne
2019-07-23ny port: agびー
2019-07-23ny port: fzfびー
[...]