manifest

ikke tving brukerne til noe.

la brukerne hete hva de vil.

la brukerne ha det brukernavnet de har lyst på.

la brukerne ha epost-adressen de vil.

la brukerne ha så mye epost de vil.

la brukerne ha så mange filer de vil.

la brukerne ha så mye lagring de vil.

alle brukerne får brukernavnet sitt som epostadresse.

alle brukere kan bestemme om eposten skal videresendes til en annen adresse.

alle brukere kan opprette så mange epost-aliaser de vil.

alle brukere skal kunne gjøre disse innstillingene selv.

om noen prøver å velge et opptatt brukernavn, spør om de er personen med brukernavnet.

om noen prøver å velge et brukernavn noen har registrert som et alias, send en epost til brukeren med aliaset med beskjed om at aliaset ikke lenger vil fungere.

tro alltid det beste om brukernes intensjoner.

gi brukerne mest mulig frihet.

ikke innskrenk brukernes frihet før det er behov for det.

ikke innskrenk brukernes frihet mer enn nødvendig.

brukerne kan få lage brukerne.

vi kan også lage brukerne.

oppfordre brukerne til å gi deg telefonnummeret deres.

gi brukerne flest mulig kommunikasjonskanaler.

ikke diskriminer mellom kommunikasjonskanalene.

lag grensesnitt så vi ser hva brukerne vil kommunisere til oss.

hjelp brukerne med det de ønsker å få til.

om brukerne ønsker å få til noe teit, forklar hvorfor det er teit.

hjelp brukerne med å få til det teite om de fremdeles vil det.

alle brukere skal enklest mulig kunne tilgjengeliggjøre informasjon eksternt.

alle brukere skal enklest mulig kunne tligjengeliggjøre ekstern informasjon internt.

la brukerne ødelegge ting.

sørg for at ting brukerne ødelegger kan repareres.

når brukere har et problem trenger du denne informasjonen:
hva gjør de,
hva vil de oppnå med det de gjør,
hva de opplever i stedet


kyber.io 🍵 · home · planer anonym text/plain